Ковила вузьколиста - Stipa tirsa Steven (S. longifolia Borbás, S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.)

Stipa tirsa Steven (S. longifolia Borbás, S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.) Таксономічна належність: Родина Тонконогові — Poaceae (Gramineae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Європейсько-західносибірсько-середньоазійський вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у степовій зоні Сх. Європи, Центральній Європі, Сх. Середземномор’ї, Зх. Сибіру, на Кавказі, у Середньої Азії. В Україні — пн. Поділля (рідко), Лісостеп, Степ, Гірський Крим. Адм. регіони: См, Ів, Тр,Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Кр.

 

Stipa tirsa Steven (S. longifolia Borbás, S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.)Чисельність та структура популяцій: Місцями значна чисельність (вид є едифікатором, що формує угруповання на великій площі), у більшості локалітетів займає площу кілька десятків м2.

Причини зміни чисельності: Надмірне випасання худоби, розорювання земель.

Умови місцезростання: Лучні степи на розвинутих чорноземних ґрунтах, угруповання союзів Fragario viridis-Trifolion montani, Adonidi-Stipion tirsae, Astragalo-Stipion (кл. Festuco-Brometea), рідше — узлісся та галявини байрачних лісів. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 50–100 см заввишки. Утворює щільні дернини. Стебла голі, тільки у вузлах короткопухнаті. Листки щетиноподібні, згорнуті, дуже тонкі, на верхівці волосоподібні, шорсткі від щетинкоподібних волосків. Волоть до 15 см завдовжки. Колоскові луски довгастозагострені, нижня квіткова луска у нижній частині сильно опушена. Остюк 35–50 см завдовжки в нижній частині голий, вище — пірчастий. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Луганському (відділення «Провальський Степ», «Стрільцівський Степ»), Українському степовому (відділення «Хомутовський степ»), Ялтинському гірськолісовому, Карадазькому, «Єланецький Степ» ПЗ, Галицькому НПП та низці інших об’єктів ПЗФ. Слід заборонити випасання овець на яйлах, розширити межі заказника загальнодержавного значення «Карабі–яйла». Заборонено розорювання степових ділянок, терасування та заліснення схилів, надмірний випас худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічних садах: Донецькому НАН України та ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, ґрунтотвірне, ценозоформуюче.