Плодоріжка болотна (зозулинець болотний) - Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchis palustris Jacq.)

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchis palustris Jacq.) Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий

Наукове значення: Рідкісний вид із складною біологією розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні: Середньо-пд.-європейський вид (помірна зона Європи, Середземномор’я, Мала Азія, Кавказ). В Україні — Карпати, Полісся, Лісостеп, Степ (рідко), Крим. Наводиться також для Розточчя і Опілля, але без конкретних місцезростань. Адм. регіони: Вл, Кв, См, Ів, Зк, Чц, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Лг, Од, Мк, Хс, Кр.

 

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchis palustris Jacq.)Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, інколи досить великі (до 200 особин), але у зв’язку з осушенням боліт їх кількість і розміри скоротилися. Переважають генеративні та дорослі вегетативні особини. В зх. обл. наводиться до 20 місцезростань.

Причини зміни чисельності: Осушення боліт, викошування лук, випасання, рекреаційне навантаження, збирання квітучих рослин, викопування, сільськогосподарське освоєння земель.

Умови місцезростання: В Карпатах — в поясі дубових, букових, ялицевих і смерекових лісів в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea. У Закарпатті — в передгірському та нижньому гірському поясах, на вологих луках, серед чагарників, на пониженнях, в долинах річок в угрупованнях кл. Phragmiti — Magnocaricetea, Molinio — Arrhenatheretea та Nardo-Callunetea. В рівнинних лісових, лісостепових та кримських степових р-нах — на перезволожених луках, подах, по краях рівчаків, боліт, серед вологих чагарників в лучних угрупованнях кл. MolinioArrhenatheretea. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 18–30 см заввишки. Бульби овальні. Стебло порожнисте, вкрите лінійно-ланцетними листками. Суцвіття колосоподібне, негусте. Квітки великі, пурпурові. Губа неглибоко трилопатева, розпростерта, 8–12 мм завдовжки, середня лопать широка, перевищує бічні, на верхівці трилопатева. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до переліку CITES. Охороняють у Чорноморському та Карпатському БЗ, Канівському, Ялтинському гірсько-лісовому, Дніпровсько-Орільському ПЗ, Шацькому, «Вижницькому», «Подільські Товтри» і «Святі гори» НПП. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Заборонено збирання рослин і порушення екотопів (осушення).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Зрідка вирощують в ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.