Бровник однобульбовий (герміній однобульбовий) - Herminium monorchis (L.) R.Br. (Ophrys monorchis L.)

Herminium monorchis (L.) R.Br. (Ophrys monorchis L.) Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Рідкісний бореальний вид на пд. межі диз’юнктивного ареалу, єдиний представник роду в Європі.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський вид, поширений в Європі, Малій і Середній Азії, Сибіру, на Далекому Сході, в Індії, Монголії, Тибеті, Китаї, Японії. В Україні — в Карпатах, на Поліссі, в Лісостепу. Адм. регіони: Жт, Чн, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Пл, Хр.

 

Herminium monorchis (L.) R.Br. (Ophrys monorchis L.)Чисельність та структура популяцій: Чисельність і щільність низька, зростає здебільшого поодинці, кількість популяцій постійно зменшується, частина їх втрачена.

Причина зміни чисельності: Зміна гідрологічного режиму внаслідок меліорації земель, торфорозробки, випас худоби.

Умови місцезростання: Вологі і болотисті луки, осоково-гіпнові низинні болота, в угрупованнях союзу Caricion davallianae (кл. Scheuchzerio-Caricetea nigraе), союзу Molinion (кл. Molinio-Arrhenatheretea), рідше — в заболочених рідколіссях і серед чагарників. Трапляється переважно на багатих на вапно ґрунтах. Мезогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина до 35 см заввишки. Бульба одна (рідко 2). Стебло має біля основи два (іноді три) зближені, обернено-яйцеподібні листки. Суцвіття колосоподібне, видовжене, багатоквіткове (10– 45 квіток). Приквітки лінійно-ланцетні або ланцетні, майже дорівнюють зав’язі або трохи коротші від неї. Квітки дрібні, жовтуватозеленкуваті, з сильним медовим запахом, трохи повислі. Листочки оцвітини складені дзвоникоподібно, зовнішні — яйцеподібнодовгасті, тупуваті, до 3 мм завдовжки, два внутрішніх майже списоподібні, видовжено загострені, до 4 мм завдовжки. Губа без шпорки, але з мішечкоподібною заглибиною при основі, трилопатева, з боковими лопатями шилоподібно-лінійними і середньою лопаттю більш довгою (в 2,5 рази) і більш товстою, ніж бокові. Зав’язь скручена, сидяча, на верхівці вперед нахилена. Цвіте у травні. Розмножується насінням (дає до 1,5 тис. насінин на одну рослину) та вегетативно (може утворювати дві бульби).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Потрібен контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, гербарію, торфорозробки, проведення меліоративних робіт, випас.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.