Брандушка різнобарвна (пізноцвіт різнобарвний) - Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (B. ruthenicum Bunge, B. vernum L. subsp. versicolor (Ker Gawl.) K. Richt., Colchicum versicolor Ker Gawl.)

Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (B. ruthenicum Bunge, B. vernum L. subsp. versicolor (Ker Gawl.) K. Richt., Colchicum versicolor Ker Gawl.) 

Таксономічна належність: Родина Пізньоцвітові — Colchicaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Європейський з диз’юнктивним ареалом вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Лісостепова та Степова зони на Східноєвропейській рівнин: від Бесарабської до Приволзької височини (Молдова, Україна, Росія), зрідка — в Угорщині, Румунії, Сербії, Італії. В Україні — переважно в Лісостепу та Степу, ізольований локалітет в Прут-Дністровській рівнині (5 місцезнаходжень). Адм. регіони: Кв, Чн, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

 

Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (B. ruthenicum Bunge, B. vernum L. subsp. versicolor (Ker Gawl.) K. Richt., Colchicum versicolor Ker Gawl.)Чисельність та структура популяцій: Популяції від кількох квадратних метрів до 5–25 га, з чисельністю — від кількох десятків до 15 тис. різновікових особин, зі щільністю від 2–5 до 136–160 особин на м2. У непорушених або малопорушених місцях сформувалися гомеостатичні популяції з лівосторонніми спектрами. У порушених умовах (лісорозведення на схилах) популяції регресивні, з правосторонніми спектрами.

Причини зміни чисельності: Розорювання, терасування та заліснення схилів, інтенсивний випас, збирання букетів.

Умови місцезростання: Степи кл. Festuco-Brometea, екотони між широколистяними лісами та лучними степами на схилах балок. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 8–15 см заввишки. Бульбоцибулина яйцеподібна, з чорнобурими оболонками. Листки (здебільшого 3) ланцетно-лінійні, з ковпачкоподібною верхівкою. Квітки поодинокі або по 2–3 з’являються одночасно з листками, лілові. Цвіте в березні–квітні. Плодоносить в травні. Плоди — видовжені або видовженояйцеподібні коробочки. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в ПЗ «Єланецький степ», Луганському, Українському степовому, заказниках, заповідних урочищах, ботанічних пам’ятках природи Полтавської та Запорізької обл., в РЛП «Тилігульський» (Одеська обл.) Заборонено розорювання, терасування та заліснення схилів, інтенсивне випасання, збирання букетів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в ботанічних садах (Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Донецькому НАН України, Криворізькому НАН України, Чернівецького університету).

Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.