Верба старке - Salix starkeana Willd. (S. livida Wahlenb.)

Salix starkeana Willd. (S. livida Wahlenb.)

Таксономічна належність: Родина Вербові — Salicaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Реліктовий бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія, Середня та Сх. Європа, Сибір, Монголія. В Україні трапляється спорадично на Поліссі, Розточчі-Опіллі, у Передкарпатті, Карпатах, Лівобережному та Правобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Хм, Вн, Чк, Пл, Хр.

 

Salix starkeana Willd. (S. livida Wahlenb.)Чисельність та структура популяцій: Представлений здебільшого нечисленними популяціями з неповночленним віковим спектром.

Причини зміни чисельності: Зменшення чисельності особин відбувається на докорінно трансформованих (осушених) біотопах унаслідок дії різних антропогенних чинників: випасу, випалювання, будівництва тощо.

Умови місцезростання: Відзначається широкою еколого-ценотичною амплітудою. Росте на евтрофних та мезотрофних болотах, торфовищах, вологих заплавних і низинних луках, лучних степах, узліссях, у чагарниках, рідколіссях, світлих лісах, на залізничних насипах тощо. Трапляється як асектатор в угрупованнях трав’яних та трав’яно-мохових боліт кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, гігрофільних чагарників кл. Alnetea glutinosae, вологих лук союзу Molinion caeruleae тощо. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Низький листопадний кущ, 0,5–1 м заввишки. Листки яйцеподібні, оберненояйцеподібні або еліптичні, з коротко загостреними верхівками, цілокраї або зубчасті, зверху зелені, знизу свинцево-сизі, у зрілому стані голі, 2–6 см завдовжки, 2–4 см завширшки. Прилистки косояйцеподібні, зубчасті, виражені лише на добре розвинених пагонах. Сережки 2–4 cм завдовжки, циліндричні, тонкі, нещільні. Приквіткові луски жовтуваті, зрідка на верхівці темні. Квітки двотичинкові, тичинки вільні, голі, з жовтими пиляками. Зав’язь шовковиста, на довгій ніжці. Стовпчик короткий, приймочки з короткими відхиленими назовні лопатями. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні. Утворює гібриди з Salix cinerea, S. aurita, S. rosmarinifolia, S. myrtilloides. Поновлюється насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Шацькому, «ДеснянськоСтарогутському» НПП, ПЗ «Розточчя», заказнику «Верхобузькі болота» (Львівська обл.) та на інших об’єктах ПЗФ. Для розробки природоохоронних заходів необхідні додаткові хорологічні, еколого-фітоценотичні та популяційні дослідження. Заборонено корінну трансформацію екотопів, розробку торфовищ, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, дубильне, медоносне, декоративне.