Водяний горіх плаваючий - Trapa natans L. s.l. (incl. T. borysthenica V.Vassil., T. danubialis Dobrocz., T. flerovii Dobrocz., T. hungarica Opiz, T. macrorhiza Dobrocz., T. maeotica Woronow, T. pseudocolchica V.Vassil., T. rossica V.Vassil., T. ucrainica

Trapa natans L. s.l. (incl. T. borysthenica V.Vassil., T. danubialis Dobrocz., T. flerovii Dobrocz., T. hungarica Opiz, T. macrorhiza Dobrocz., T. maeotica Woronow, T. pseudocolchica V.Vassil., T. rossica V.Vassil., T. ucrainica V.Vassil.) 

Таксономічна належність: Родина Водяногоріхові — Trapaceae.

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом, представлений численними локальними расами, яким інколи надається статус видів.

Ареал виду та його поширення в Україні: Водойми Середньої, Сх. та Атлантичної Європи, Середземномор’я, Кавказу, Пд. Сибіру, Далекого Сходу, Малої Азії, за межами природного ареалу — як занесений у багатьох регіонах світу. В Україні — у водоймах долин рр. Дніпра, Прип’яті, Тетерева, Десни, Сіверського Дінця, Пд. Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, Шацьких озер. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Зк, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

 

Trapa natans L. s.l. (incl. T. borysthenica V.Vassil., T. danubialis Dobrocz., T. flerovii Dobrocz., T. hungarica Opiz, T. macrorhiza Dobrocz., T. maeotica Woronow, T. pseudocolchica V.Vassil., T. rossica V.Vassil., T. ucrainica V.Vassil.)Чисельність та структура популяцій: Трапляється спорадично. В окремих водоймах утворює багаточисленні популяції площею до кількох гектарів, щільністю 1,5–2,5 тис. особин на 100 м2. Середня продуктивність горіхів однієї розетки 10–20 шт. Із багатьох водойм уже зник.

Причини зміни чисельності: Меліорація, евтрофікація та зміна хімічних показників внаслідок впливу антропогенних факторів, засолення водойм у гирлових ділянках рр. Дніпра, Дунаю, Дністра.

Умови місцезростання: Малопроточні водойми, заплавні озера і стариці, затоки річок, що добре прогріваються, на глибині до 50–100 см, на ділянках з коливанням рівня води протягом вегетації, з мулистими, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами. Асоціація Trapetum natantis (кл. Potametea). Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гелофіт. Однорічна водна рослина з гнучким стеблом 50–150 см завдовжки (інколи до 500 см), плаваючі листки утворюють розетку діаметром до 20 см. Різна довжина здутих, заповнених аеренхімою черешків, забезпечує мозаїчне розміщення ромбічних листкових пластинок. Квітки поодинокі, надводні, з чотирма білими пелюстками, верхні долі чашечки залишаються при плодах, дерев’яніють та перетворюються в шипи. Плід кістянкоподібний, однак м’ясистий екзокарп швидко руйнується у воді, після чого плід набуває вигляду чотирирогого (дворогого) горіху. Цвіте у травні–червні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Дунайському БЗ, Шацькому НПП та інших заповідних територіях. Заборонено руйнування місць зростання, заготівля горіхів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вид культивують в різних ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, харчове, кормове, лікарське, водоохоронне.