Альдрованда пухирчаста - Aldrovanda vesiculosa L.

Aldrovanda vesiculosa L.

Таксономічна належність: Родина Росичкові — Droseraceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Диз’юнктивно поширений вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид з осередками у субтропічних і тропічних регіонах (Середземномор’я, пд. Атлантичної та Середньої Європи, Кавказ, Середня Азія, Далекий Схід, Японія, Індія, Австралія, Африка). В Україні спорадично трапляється майже по всій рівнинній частині, найбільше місцезнаходжень у пониззі Дунаю та в Поліській частині р. Дніпра. Більшість локалітетів зареєстровано в другій половині ХІХ — першій половині ХХ ст. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Вн, Чк, Дн, Пл, Од, Хс, Зп.

 

Aldrovanda vesiculosa L.Чисельність та структура популяцій: Характерна різка зміна чисельності у різні роки залежно від середньодобових температур у літні місяці. У роки з холодним дощовим літом популяції можуть знаходитися у латентному стані у вигляді туріонів, у сприятливі роки щільність популяцій досягає 20–30 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності: Антропогенні: хімічне та біологічне (масовий розвиток в екотопах Elodea canadensis) забруднення, засолення води, евтрофікація, меліорація та зарегулювання стоку; природні: реакція на зміну погодних умов під час вегетації.

Умови місцезростання: Мезо-, евтрофні прісноводні малопроточні водойми, що добре прогріваються, з мулистоторф’янистими донними відкладами. Утворює асоціацію Aldrovandetum vesiculosae кл. Lemnetea, або поодиноко трапляється в плаваючому ярусі ценозів асоціації Phragmitetum communis кл. Phragmitо–Magnocaricetea. Плейстофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гідрофіт. Вільноплаваюча у поверхневому шарі води багаторічна комахоїдна рослина, що перезимовує у вигляді туріонів на дні водойми. Стебла 5–15 см завдовжки. Листки зібрані в мутовки по 6–9, черешкові, щетинисті, пластинка листка 0,5–0,9 см у діаметрі, з двох часток, що утворюють ловчий апарат. Квітки поодинокі, дрібні (5–8 мм в діаметрі), з білими пелюстками. Плід — одногніздна куляста коробочка. Цвіте в червні–липні, плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно — фрагментами пагонів та туріонами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Дунайському БЗ, Шацькому, «Прип’ять-Стохід» НПП, заказниках загальнодержавного значення «Любче» (Волинська обл.), «Червонобережжя» та «Малоперещепинський » (Полтавська обл.). Потрібно забезпечити відповідні умови гідрорежиму. Заборонено евтрофікацію водойм, порушення гідрологічного режиму, використання рибальських сіток.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове.