Ботанічний сад Хмельницького національного університету

29016,

м. Хмельницький,

вул. Ін­ститутська, 11;

тел. (03522) 418-24

Історія ботанічних садів тісно пов'язана з розвитком суспільства, а їх існування зумовлене рівнем його культури та науки. Історія створення ботанічних садів розпочинається з ХVІ століття. Вони виникали на базі розсадників лікарських рослин або декоративних насаджень, які існували при монастирях, панських маєтках, університетах.

Розсадники лікарських рослин, сади і парки ставали ботанічними садами лише після того як перебирали на себе науково-освітню функцію (для спеціалістів ботанічних напрямків науки, студентів, школярів, пересічних громадян). Не випадково, що існуючі старі ботанічні сади - виключно університетські. В сучасному суспільстві розвиток науки й освіти як суспільних інститутів додали ботанічні сади академічного типу.

Ботанічні сади всеціло або частково виконують такі функції:

 • мобілізація рослинних ресурсів різного призначення;
 • дослідження з систематики, цитології, екології, фізіології рослин; селекція;
 • навчально-виховна, освітня;
 • рекреаційна.

Зараз в Україні функціонує 22 ботанічних сади (17 - загальнодержавного значення (створені до 1991 року) та 5 - місцевого значення (створені впродовж 1992-1998 рр.) загальною площею близько 1 тис га.

В Україні у віданні вузів перебуває 18 ботанічних садів. Найвідоміші з них - Київського, Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Чернівецького національних університетів.

Лише на початку свого існування Ботанічний сад Хмельницького національного університету є базою для вивчення дисциплін освітньо-кваліфікаційних рівнів: "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" гуманітарно-педагогічного факультету Гуманітарного інституту. А саме: "Біологія", "Основи загальної екології", "Фізіологія та захист рослин", "Заповідна справа", "Екологія міських екосистем", "Рекреаційні зони міста", "Фітомеліорація", "Ландшафтна екологія", "Геологія з основами геоморфології", "Грунтознавство", "Основи топографії", а також базою проходження загально-екологічної та ландшафтно-екологічної практик згідно навчальних планів спеціальності; науковою базою ведення науково-дослідної роботи викладачами та студентами, написання курсових та дипломних робіт і проектів. Експозиції Ботанічного саду допоможуть краще розкрити такі теми курсу "Основ екології": основні поняття екології - екосистема, біогеоценоз, охорона та збереження біорізноманіття, Червона книга України, що викладаються для всіх спеціальностей Університету.

Ботанічний сад стане навчальною і науковою базою майбутнього факультету Держуніверситету (еколого-біологічного, природничого, біологічного тощо), що є обов'язковою складовою класичного університету.

Новостворюваний факультет на базі ботсаду матиме змогу готувати студентів за спеціальностями: "садово-паркове господарство", "лісове господарство", "біологія", а також аспірантів спеціальності "екологія".

Основні напрямки діяльності Ботанічного саду:

Забезпечення презентабельного вигляду території Університету як висодекоративного ландшафтного ансамблю та інтер'єрного простору.
Створення, збагачення та утримання колекцій ботанічного саду;
Забезпечення проведення навчального процесу;
Проведення наукових досліджень природної та інтродукованої флори;
Ведення господарської діяльності, виконання госпдоговірних тем, надання послуг фізичним та юридичним особам в обсязі визначених ресурсів ботанічного саду.

Напрямки науково-дослідної роботи:

 • вирішення теоретичних та практичних питань інтродукції та акліматизації рослин, збереження генофонду рослин ex situ;
 • розробка наукових основ охорони і збереження рідкісних та зникаючих видів рослин;
 • вивчення питань агротехніки вирощування, розмноження, і впровадження у виробництво цінних декоративних, лікарських, харчових, кормових та інших рослин; методів захисту інтродуцентів від шкідників і хвороб;
 • антропогенні зміни рослинного покриву; розробка принципів оптимізації урбанізованих ландшафтів за допомогою рослин;
 • розробка теорії і практики фітодизайну інтер'єрів, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури;
 • створення баз даних для ЕОМ про колекційні фонди рослин, комп'ютеризація досліджень.

Структура Ботанічного саду

До структури Ботанічного саду входять такі підрозділи:

 • сектор трав'яної флори та моніторингу рослинного покриву Волино-Поділля (з гербарним фондом);
 • сектор інтродукції деревних рослин та декоративної дендрології;
 • сектор квітково-декоративних рослин та альпінарію;
 • сектор ландшафтного та інтер'єрного фітодизайну;
 • бібліотека.
СЕКТОР ТРАВ'ЯНОЇ ФЛОРИ ТА МОНІТОРИНГУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ (З ГЕРБАРНИМ ФОНДОМ):
 • створює і підтримує колекції та експозиції природної флори різних країн світу відкритого ґрунту;
 • здійснює вивчення колекцій рослин з метою збереження біологічного різноманіття рослинного світу, збагачення та відновлення ресурсів флори України шляхом інтродукції нових цінних і реінтродукції рідкісних та зникаючих видів;
 • розробляє біологічні основи збереження генофонду трав'янистих видів Волино-Поділля;
 • вивчає еколого-біологічні особливості рослин місцевої флори з метою їх використання для оптимізації урбанізованих ландшафтів;
 • розробляє агротехніку вирощування в монокультурі рідкісних, ендемічних, зникаючих видів, а також лікарських рослин;
 • підбирає асортимент та утримує ряд колекцій:
  • флори і рослинності Товтрової гряди;
  • флори і рослинності Малого Полісся;
  • лікарських рослин;
  • водних і водно-болотних рослин;
  • альпінарію;
  • система вищих рослин.

"Система вищих рослин" - навчально-колекційна ділянка, головним завданням якої є забезпечення навчального процесу студентів університету та інших навчальних закладів міста. Створюється за філогенетичною системою А. Л. Тахтаджяна, що лягла в основу сучасних курсів систематики вищих рослин та методологічних посібників для студентів.

Належна інформативність, наочність та зручність у користуванні та високо декоративні якості - головні принципи, яким має відповідати систематична ділянка. Прикрасою цієї ділянки є колекція спорових рослин відкритого грунту - папоротей, хвощів та плавунів.

Екосистемний принцип створення експозицій Ботанічного саду відображають колекції кам'янистої гірки, водно-болотних рослин, Товтрової гряди та Малого Полісся. В їх складі чимало видів необхідних для організації навчального процесу, - рідкісних й тих, що зникають, сукулентних, вічнозелених, нових кормових, харчових, лікарських, декоративних та інших представників української та світової флори.

При секторі створюється науковий гербарій з метою накопичення даних, що відображають систематичну і біологічну різноманітність регіональної та світової флори.

СЕКТОР ІНТРОДУКЦІЇ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ДЕКОРАТИВНОЇ ДЕНДРОЛОГІЇ
 • створює та підтримує колекції і експозиції деревних і кущових рослин відкритого ґрунту та здійснює їх вивчення і використання з метою збереження біологічного різноманіття;
 • розробляє біологічні основи збереження рідкісних деревних і кущових рослин лісостепової зони України шляхом їх інтродукції;
 • вивчає перспективність інтродукованої культивованої дендрофлори в умовах техногенного середовища для ширшого використання в зеленому будівництві м. Хмельницького та області;
 • інтродукує і вивчає еколого-біологічні особливості росту, розвитку і стійкості перспективних декоративних форм деревних рослин;
 • готує наукове обґрунтування композиційного використання декоративних форм деревних рослин у садово-парковому будівництві;
 • розробляє й удосконалює технології розмноження і вирощування посадкового матеріалу;
 • забезпечує еколого-біологічне вивчення окремих родових комплексів (рододендронів, бузку, магнолій тощо);
 • створює помологічної колекції, що відображає різноманітні способи просторового формування крон плодових дерев на карликових підщепах, в тому числі високо декоративних.

Робота сектору базується на колекціях:

 • хвойних рослин;
 • красивоквітучих кущів;
 • рододендронів;
 • бузку.
СЕКТОР КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ТА АЛЬПІНАРІЮ
 • підтримує колекції і експозиції орнаментних рослин відкритого ґрунту, в тому числі партерної частини території Університету;
 • вивчає еколого-біологічних особливостей декоративних рослин: сортооцінка і добір перспективних зразків для зеленого будівництва, промислового й аматорського квітникарства, фітодизайну;
 • здійснює вивчення колекцій з метою збагачення ресурсів культурної флори шляхом селекційної, інтродукційної і акліматизаційної роботи, розробляє наукові основи квітникарства, садівництва і городництва.
 • впроваджує нові технології, ефективні та прискорені способи розмноження, вирощування і захисту рослин.

Робота сектору базується на колекціях:

 • троянд;
 • ірисів;
 • цибулинних, бульбоцибулинних і бульбових рослин;
 • кореневищних багаторічників;
 • ґрунтопокривних рослин;
 • однорічників;
 • витких;
 • ампельних рослин.

У секторі створюється база насіння.

СЕКТОР ЛАНДШАФТНОГО ТА ІНТЕР'ЄРНОГО ФІТОДИЗАЙНУ
 • досліджує і аналізує передові тенденції в ландшафтній архітектурі і фітодизайні;
 • розробляє плани сезонного оформлення території Університету (партеру, внутрішнього дворика тощо);
 • вирішує питання внутрішнього озеленення Університету (фойє, коридорів, окремих кабінетів та аудиторій), садів на даху;
 • створює дизайн-проекти тематичних ландшафтних садів та офісних експозицій з врахуванням сучасних тенденцій фітодизайну ("Японський сад", "Сад ароматів", "Сад мохів і лишайників", "Сад мініатюрних і грунтопокривних рослин", "бонсаї" тощо);
 • розробляє наукові основи реконструкції та благоустрою парків, скверів, дендропарків, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва регіону;
 • розробляє проекти озеленення територій установ, організацій, міських територій тощо;
 • розробляє та підтримка спеціалізовану геоінформаційну систему "Бот сад", завданнями якої є створення, підтримка в актуальному стані і візуалізація на топографічній основі баз даних з обліку рослин у колекціях Ботанічного саду, даних моніторингових досліджень стану різних видів рослин і агрохімічних показників ґрунтів, фенологічних і метеорологічних спостережень;
 • створення та підтримка Інтернет-сторінки Ботсаду на сайті Університету.

Фінансові засоби

Фінансування діяльності ботанічного саду відбувається за рахунок коштів ХДУ, інших установ та організації, у тому числі сплат за виконання різного роду послуг та робіт, Державного бюджету України, місцевих бюджетних та природоохоронних, екологічних міжнародних фондів та інших не заборонених законодавством джерел.

Кадрове забезпечення

Штат науковців Ботсаду утворюватимуть співробітники кафедри екології Університету. Через тривалу відсутність у Хмельницькій області фахової підготовки спеціалістів біологічного профілю штат працівників Ботанічного саду планується набирати з числа випускників спеціальності Університету "Екологія та охорона навколишнього середовища", випускників відповідного профілю інших вузів України, що проживають в м. Хмельницькому, людей не байдужих до рослинного світу. В подальшому підвищення кваліфікації спеціалістів проходитиме шляхом роботи над відповідними дисертаційними дослідженнями, стажуванням у відомих ботанічних установах України, здобуттям теоретичних знань та практичних навиків в процесі самоосвіти.

Організаційні засоби

Організаційне забезпечення та координація діяльності щодо реалізації Концепції здійснюватиме Університет при тісній співпраці з Державним управлінням екології та природних ресурсів у Хмельницькій області, за участю інших центральних та місцевих органів виконавчої влади. Вирішенню науково-технічних та інших питань у сфері діяльності ботанічного саду буде покладено на Наукову та Науково технічну ради, до яких увійдуть посадові особи зацікавлених центральних та місцевих органів виконавчої влади, провідні науковці ХДУ та інших ботанічних садів та вузів України, представники громадських організацій тощо.

Науково-методологiчнi засоби

Для забезпечення високого рівня діяльності ботанічного саду проводитимуться дослідження, спрямовані на забезпечення охорони рослинного світу, відновлення, раціонального використання та відтворення рослинних ресурсів у спеціальних умовах. Методологічною основою цих досліджень буде удосконалена система моніторингу, включаючи інвентаризацію природних ресурсів, введення кадастру на основі створення банків даних та геоінформаційних систем.

Міжнародні зв'язки

Ботанічний сад бере участь у міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, використання і розвитку ботанічних об'єктів, в обміні насінним та іншим рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій з мобілізації рослин-інтродуцентів, видавничій діяльності, науковому обміні спеціалістів тощо.
Ботанічний сад прагне до вступу в Асоціацію ботанічних садів України та Міжнародну асоціацію ботанічних садів.

 

http://www.tup.km.ua/bsad1.php?q=text

 

 

Ботанічні сади