Агробіостанція-ботанічний сад

Місцезнаходження: 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе,  тел. (0552) 26-33-22

ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ
У 1934 р. зусиллями співробітників кафедри ботаніки та студентів природничо-географічного факультету Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської було засновано агробіостанцію як навчальну базу факультету. Ініціатором робіт та автором проекту був викладач систематики М.С. Кривошей. У 1964 р. постановою Херсонського облвиконкому земельна ділянка агробіостанції з деревними насадженнями та трав’янистою рослинністю була визначена як площа ботанічного саду, що виконує функції пам’ятника природи.
У 1972 р. за рішенням Херсонського облвиконкому Ботанічному саду Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської було надано статус парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. У зв’язку із зміною статусу Херсонського державного педагогічного інституту з 1998 р. Ботанічний сад функціонує як Ботанічний сад Херсонського державного педагогічного університету, а з 2002 р. - як Ботанічний сад Херсонського державного університету.
З 1 березня 2003 р. на підставі наказу № 108-Д від 13.02.2003 р. “Про створення нової структури ХДУ” Ботанічний сад Херсонського державного університету переведено у Агробіостанцію - ботанічний сад Херсонського державного університету, із збереженням його статусу парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, об’єкта природно-заповідного фонду України.

Підпорядкування. Агробіостанція - ботанічний сад є структурним підрозділом Інституту природознавства Херсонського державного університету. Директор – к.б.н., доцент кафедри зоології ХДУ Корольова Ольга Вікторівна.

Площа та структура. Загальна площа Агробіостанції - ботанічного саду складає 12,5 га. До складу входять наступні ділянки: типова пришкільна ділянка (сад безперервного цвітіння, плодовий сад, метеорологічний майданчик, фізіологічна ділянка), квітково-декоративні культури, дендрологічний сектор, відділ “Херсонські степи”, велике ботанічне коло, дубовий гай, новий дендрарій, листяний гай, хвойний гай, мале ботанічне коло, північна та південна лісосмуги, листяні та хвойні алеї.

Основні дані щодо різноманіття рослин. Ботанічна колекція Агробіостанції - ботанічного саду нараховує близько 150 видів деревних та більш 200 видів трав’янистих судинних рослин. Крім цього, як невід’ємні компоненти біорізноманіття досліджені мохи (15 видів), лишайники (21 вид) та гриби (60 видів).

Наукові досягнення. З моменту заснування у Агробіостанції-ботанічному саду ведеться робота у галузі збереження біорізноманіття - створений значний колекційний фонд видів рослин-інтродуцентів, охороняються рідкісні види природної флори України, підтримується насіннєвий фонд, в якому зберігається насіння більш 100 видів рослин.

Пріоритетні напрямки наукової діяльності:
· розв’язання теоретичних та практичних питань відновлення зонального типу рослинності;
· збереження та відтворення в штучних умовах реліктів, ендемів, рідкісних та зникаючих видів природної флори;
· інтродукція та випробування в культурі перспективних видів, форм та різновидів декоративних рослин;
· створення та розвиток банку насіння декоративних рослин, як матеріальної основи збереження генофонду культивованих видів рослин ex situ - in vivo.

У 2003 р. при Агробіостанції-ботанічному саду ХДУ створена науково-дослідна лабораторія інтродукції рослин, як науково-дослідний підрозділ ХДУ з метою охорони та збереження генетичних ресурсів видів рослин ex situ - in vivo, а також розвитку перспективних напрямків інтродукції декоративних рослин в умовах Південного регіону України.

Ботанічні сади