Навчально-дослідна ділянка

Значне видове та сортове різноманіття культурних та дикорослих рослин зібране на навчально-дослідній ділянці, їх склад визначається місцевими еколого-географічними умовами, тематикою дослід­но-практичних робіт. Для за­безпечення ефективності на­вчально-виховного процесу навчально-дослідна ділянка поділяється на відділи: польо­вих культур, овочевих рос­лин, плодово-ягідних насад­жень, біології, селекційно-ге­нетичний.

Подробнее...

Відділ лікарських рослин

Велика кількість видів, зібраних у ботанічному саду, використовуються у медицині. На ділянках, в колекційно­му відділі, в оранжереях можна знайти чимало як добре відомих, так і мало поширених цілющих рослин, які вико­ристовуються як в науковій, так і в народній практиці для лікування та попередження хвороб.

Серед добре всім відомої і уживаної на Україні лікарсь­кої дендрофлори потрібно вказати на такі: дуб звичайний, ясен звичайний, березу бородавчасту, горіх грецький, липу серцелисту, сосну звичайну, абрикос звичайний, аронію чорноплідну, барбарис звичайний, види глодів, шипшин, шовковиці, груш, яблунь, слив, бузину чорну, калину зви­чайну, бузок звичайний, ліщину звичайну.

Подробнее...

Легенди Полтавського ботанічного саду

Наталія ЖОВНІР, 28.10.2009

Величезну територію від вулиці Козака і аж–аж–аж до сучасного Ботанічного провулку у Полтаві колись займала резиденція архієпископа Полтавського і Переяславського. Коли радянська влада все націоналізувала, її розділили й розмістили тут багато організацій. Сюди перенесли й ділянки так званої колекції, яку назвали Ботанічним садом Інституту народної освіти (нині Полтавський державний педагогічний університет імені Володимира Короленка).

Подробнее...

Музей Українського національного декоративного квітникарства під відкритим небом

Помітне місце в експозиції ботанічного саду займає музей українського національного декоративного квітникар­ства під відкритим небом, який виступає провідним чинни­ком залучення молоді до національної культури і традицій, які прищеплюють повагу до свого народу, його історії та культури, закладають основи цілісного внутрішнього світу особистості, її національної самосвідомості, народного світог­ляду.

Подробнее...