Дендрарій

Дендрарій розміщений на південному схилі ботанічно­го саду і його площа становить майже 1,8 га. Він складаєть­ся з ділянки парку, де в основу розміщення порід покладе­но ландшафтно-пейзажний принцип, ділянки природної діброви, де зустрічаються деревні та чагарникові види по­мірної зони.

Колекція дерев та чагарників налічує 136 видів. Зна­йомство з нею, дотримуючись систематичного принципу, слід почати з колекції голонасінних, що налічує 18 видів з таких родів як гінкго, тис, ялиця, псевдотсуга, сосна, ялина, туя.

Гінкго дволопатеве - єдиний представник колись дуже поширеної і різноманітної родини гінкгових, який уцілів до нашого часу. Викопним решткам найдавнішої рослини із цієї родини не менше 300 млн. років. В перекладі з японського "гінкго" означає "срібний абрикос" або "срібний плід". Але плоду у гінкго не буває, а те що приймають за плід, - на справді, ягодоподібне насіння, яке їстівне. Його продавали в лавках Японії з давніх часів. Ці дерева завжди вважались священними і висаджувались біля храмів. Гінкго - дводомна рослина, проте якщо поблизу немає чоловічого дерева, жіночі утворюють насіння самостійно. В природних умовах в наш час гінкго збереглося лише в горах на Сході Китаю.

Ялівець звичайний багато народів вважає місцевою рослиною. Росте він повсюди в Європі, Північній Америці в підліску листяних і мішаних лісів. Це колючий кущ, гілки якого покриває жорстка шиловидна хвоя. Його фітонцидні властивості найбільш ефективні серед всіх хвойних і тим більше листяних рослин. Один гектар заростей ялівця в жарку погоду виділяє в шість разів більше фітонцидів, ніж будь яке інше дерево, на тій же площі, і в 15 разів більше, ніж листяний ліс. Крім ялівцю звичайного у ботанічному саду добре себе почувають ще такі представники роду: я. віргінський, я. горизонтальний, я. козацький (форма тамариксолистий), я. лускатий.

Рід псевдотсуга представлений в ботанічному саду од­ним видом псевдотсуга Мензиса. Псевдотсуга - одне із са­мих великих соснових дерев в світі, воно досягає висоти 100 м і віку 1000 років. Відомий випадок, коли із одного стовбура псевдотсуга було збудовано будинок з 14 кімнат. Деревина псевдотсуга легка і міцна, вона використовуєть­ся в будівництві, іде на виробництво фанери, із неї виготов­ляють папір. Використовується для озеленення по всій те­риторії України.

Рід сосна представлений сосною звичайною і сосною кримською (Паласа). С. звичайна - світлолюбна, не вибаг­лива до вологості й родючості ґрунту рослина, що цінуєть­ся за прекрасну деревину і декоративні якості. Бруньки і сходи сосни мають лікарські властивості. С. кримська зро­стає на півдні Криму, на схилах Ай-Петрі та інших гір, на сухих і бідних ґрунтах. Широко зустрічається у парках і лісових культурах півдня, в інших регіонах - переважно в колекціях. Міські умови в ботанічному саду вона витримує краще, ніж с. звичайна.

Не поступається сосні і ялина. Для людей ялина - одне із самих ко­рисних дерев. Саме з неї виготовля­ють кращі сорти паперу, штучного шовку, шерсті і матеріали, що вико­ристовуються в будівництві. Особли­во важлива деревина ялини для ви­готовлення музичних інструментів. Крім ялини звичайної, яку на заході України називають смерекою, у ден­драрії висаджені я. колюча, що по­ширена у Північній Америці, я. Шренка (тянь-шанська), що природно ро­сте на західних і південних схилах Джунгарського Алатау і Тянь-Шаню, Територія дендрарію. і я. канадська поширена в Північній Америці. Широке використання здобули два види амери­канських ялин: голуба і канадська. Ці рослини прикраша­ють вулиці багатьох міст, вони не тільки красиві, але й стійкі до забруднення повітря.

У ботанічному саду культивується туя західна - дерево заввишки до ЗО м, з короткими гілками та пірамідальною кроною. Із листків туї західної, отримують ефірні олії, їх використовують у парфумерній промисловості. Листя вжи­вають в якості відхаркуючих і глистогінних засобів, а та­кож для лікування захворювань шкіри.

Модрина - досить древній рід. Вважають, що він з'я­вився ще в кінці крейдяного періоду. Росте модрина, особ­ливо молода, швидше всіх хвойних рослин, живе до 400-450 років. Цінність модрини - її деревина. Вона дуже міцна і довговічна. По міцності і надійності модрина конкурує з каменем. У багатьох країнах Європи будівлі із цього дерева стоять понад 500 років. Корабельники вважали модрину найкращим матеріалом у суднобудуванні. Завдяки тому, що модрина володіє досить хорошою стійкістю до промислово­го забруднення повітря, ці дерева широко використовуються в озелененні міст. Вони є одними з кращих паркових де­рев. Цінною сировиною є кора модрини, що містить ду­бильні речовини - таніни. Добувають з модрини також смо­лу і камедь. Із смоли отримують каніфоль і скіпідар, із яких виготовляють фарби і лаки.

Тис ягідний - одна із древніх рослин на земній кулі, яка існувала ще в дольодовиковий період. Це досить довговічне дерево. Відомі окремі екземпляри, вік яких оцінюється в 1,5 і навіть 3 тисячі років. Деревина його щільна і важка, має красиву текстуру і носить назву "червоне дерево". Вона практично не піддається гниттю, навіть у воді, за що тис отримав назву "негній-дерево". Деревина використовуєть­ся в кораблебудуванні, для виготовлення водопровідних труб, у виробництві меблів. Зараз вирубка тису заборонена, і він занесений до Червоної книги України.

Мікробіота - монотиповий рід. Мікробіота перехресно-парна - дуже декоративний, вічнозелений, низькосланкий кущ або дерево. Природний ареал - Далекий Схід. В Ук­раїні поширена мало, зустрічається лише в кількох дендра­ріях і ботсадах.

Рід кипарисових об'єднує однодомні вічнозелені дере­ва і представлений на території дендрарію кипарисовиком горіхоплідним. Природний ареал у Північній Америці, Японії та на о.Тайвань. Стійка до гниття деревина кипарисовика легка в обробці і є цінним матеріалом в меблевій промисло­вості.

Більшість деревних покритонасінних, що зростають у дендрарії, гарні у період свого квітування, яке розтягується дякуючи видовій різноманітності на тривалий час. У травні - червні милує око чубушник звичайний, з запашними кре­мово-білими квітками, що досягають великих розмірів. Чу­бушник цінний для групових і поодиноких насаджень у са­дах і парках, для створення підліску, живих огорож, а та­кож для зрізування на букети.

У першій половині літа білими або рожевими квітками зібраними у волоті, цвіте дейція шорстка. Крім зазначеного виду на території ботанічного саду росте д. рожева, з дзво­никоподібними рожевими квітками до 2 см діаметром.

Із кінця травня радує рясним цвітом спірея, або таволга. Дуже декоративною у період цвітіння є таволга Вангутта, що створена схрещуванням таволги китайської з таволгою трилопатевою. її квітки часто зібрані в густі зонтико­подібні китиці. Починає цвісти на третій рік. Таволга Бу­мальда цвіте червоними або кремовими квітками в щитконосних волотях.

Особливо ефектною і з тривалим цвітінням, садовою формою є гортензія деревовидна з великими папівкулястими суцвіттями до 20 см діаметром. У квітні - травні цвіте смородина золотиста. Численними жовтими квітками, що з'являються до листків, приваблюють форзиції звисаюча і яйцевидна. Кампсис віргінський - ліана з непарнопірчасти­ми листками, цвіте великими оранжево-жовтими квітками у червні.

Цінні для озеленення декоративні кущі або невеликі деревця тамариксу чотиритичинкового з білими або роже­вими квітками, зібраними у китиці або у волоть. У травні -червні цвіте кущ кизильнику блискучого з рожевими квітами зібраними в пухкі щитки. В цей же час цвіте піраканта шарлахова. Квітки її білі чи рожево-жовті, в діаметрі 0,8 см, зібрані в щиток діаметром 2-4 см. Плоди кулясті, 5-6 мм у діаметрі, коралово-червоні, достигають у вересні - жовтні.

Цікавий листопадний кущ свидини білої, представле­ний декоративною формою - Кесельринга, яка має пурпу­рово-червоні пагони.

Чудова декоративна рослина - бузок. В ботанічному саду є 2 види бузку: бузок звичайний і бузок угорський. Він не утворює прикореневої парості і може виступати відмінною підщепою для сортів. Як реліктовий і ендемічний вид його занесено до Червоної книги України.

У ботанічному саду добре росте декоративна робінія клейка - невелике деревце, що походить із Північної Аме­рики, з клейкими залозистими і гарними рожево-фіолето­вими квітками.

Рід бузина представлений бузиною чорною і бузиною червоною. Ці види поширені майже по всій Європі. Рос­туть швидко і добре витримують міські умови.

Калина звичайна цікава своєю декоративною формою "Буль-де-неж", або снігова куля, з великими махровими ку­лястими суцвіттями.

Деякі види на території дендрарію приваблюють до себе плодами. Так, сніжноягідник білий має рясні білі кулясті пло­ди. Плід у бундука канадського - біб, завдовжки до 25 см, товстий, широкий, з великими насінинами.

Чимало дерев, що зустрічається в ботанічному саду - цінні технічні рослини. Єдиним постачальником корку, що зустрічається на території колишнього Радянського Союзу є бархат амурський (коркове дерево). Його деревина лег­ка, середньої міцності, має красиву текстуру і тому цінується в меблевому виробництві. Як фарбувальну і таніноносну рослину використовують скумпію звичайну (рай-дерево) з квітками, що зібрані в пухкі волоті, що нагадують перуку.

До групи харчових рослин належать горіхи. У ботаніч­ному саду представлені горіхи грецький і чорний. Справж­ньою окрасою і гордістю ботанічного саду є г. чорний вік якого більше 100 років, що був насаджений ще в часи архиєрейського саду. Його висота більше 20 м, а діаметр 80 см. Утворює багато плодів, які використовуються в хар­човій промисловості. Має темно-коричневу деревину, що ціниться в меблевій промисловості. Широко використовуєть­ся в зеленому будівництві.

Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Путівник. 2003 р