Квітково-декоративні рослини відкритого грунту

Колекцію відкритого ґрунту ботанічного саду представляють одно-, дво- та багаторічні росли­ни, що належать до 35 родин та 123 родів. Найбільш широко представленими є родини Айстрових та Лілійних. Агератум, гайлардія, диморфотека, кореопсис, калістефус, айстра, настурція - це дале­ко не повний перелік родів рослин родини айстрових, які тут вирощуються. Із середини весни і до пізньої осені мож­на зустрітися із квітуючими рослинами цієї родини.

Лілійні - родина, яка розпочинає парад первоцвітів. Як тільки весняне сонце розтопить сніг на терасах ботанічно­го саду, вони вкриваються голубим цвітом пролісок, сибі­рської та дволистої, перенесених із Розсошанської діброви. Звідти ж потрапила в ботанічний сад цибуля ведмежа, яка занесена до Червоної книги України. Це не єдиний пред­ставник цибуль, які тут зростають. Гігантська, запашна, нарцисоцвітна, голуба - цибулі, що мають світло-фіолетові, білі, рожеві та голубі квітки - доповнюють колекцію цього роду.

Весною відвідувачі саду можуть познайомитися з сор­товим різноманіттям тюльпана гібридного, колекція якого налічує 24 сорти, які представляють основні класи цієї ви­шуканої рослини. А поряд зростають його дикі родичі: лісо­вий тюльпан дібровний та степовий тюльпан Шренка, які зараз є рідкісними. Привертають до себе увагу лимонно­ жовті та оранжеві квітки рябчика імператорського. Влітку квітують лілії: королівська, сніжно-біла, тигрова та лілійник жовтий.

До родини лілійних належить також рід функія або хоста. У ботанічному саду вирощують: ф. ланцетолисту з біло-облямованими листками; ф. зібольда, яка має сизі сер­цевидно-овальні листки; ф. хвилясту - названу так через хвилясті листки з жовтуватими мазками та ф. подорожникову - рослину з сєрцевидно-овальними листками і білими запашними квітками.

Помітне місце в колекції займають представники ро­дини амарилісових, серед них підсніжник білосніжний та білоцвіт весняний - червонокнижні види.

Чого можна досягти, дякуючи розуму і працьовитим ру­кам селекціонерів можна побачити під час відвідування ко­лекції сортів півника гібридного садового та видів, які брали участь в його створенні. Це півники германські, що мають фіолетові квітки, півники сибірські з синіми та півники мечевидні з рожево-фіолетовими квітками. Родину півникових доповнюють крокус сітчастий та гладіолус гібридний.

З кінця квітня по червень зацвітають півонії з родини півонієві. Сьогодні лише в ботанічному саду можна побачи­ти колись звичайну для Полтавщини півонію тонколисту з дуже тонкими частками листків. Тепер це рослина Черво­ної книги України.

Особливе місце серед красиво-квітуючих декоратив­них рослин займають рідкісні та зникаючі, інтродуковані в ботанічному саду, адже ботанічні сади відіграють важливу роль у збереженні генофонду і ценофонду таких рослин, забезпечуючи підтримку існування їхніх популяцій, є осе­редками по їх розмноженню Перевага у нашому ботанічно­му саду надається рослинам місцевої флори, але є рідкісні і зникаючі види з інших регіонів. Серед таких рослин рано навесні милують око брандушка різнокольорова, первоцвіт весняний, рясти ущільнений та Маршалла. їм на зміну зац­вітають сон чорніючий, рястка Гуссона, пізніше анемона лісова. Під час екскурсій, що проводяться в ботанічному саду, звертається увага не лише на декоративні якості цих рослин, а і на можливості їх введення в культуру та прак­тичне застосування.

Серед гарно квітуючих рослин є ті, що знаходяться на сторінках Червоної книги України. Це лунарія оживаюча, горицвіт весняний. При підборі таких рослин звертається увага не лише на красиво-квітуючі види, а і на високодекоративні. Так, проведені спроби по вирощуванню ковили волосистої та ковили перистої.

Добре себе почуває у відкритому ґрунті, милуючи око смарагдовими листками з літа до осені, папороть страусове перо звичайне - спорова рослина. Весною вона має непри­вабливий вигляд. Адже її спороносні листки нагадують сухі, обгорілі рештки рослин. В дійсності це групи сорусів, які містять спорангії зі спорами.

Перспективним є введення в культуру водних, лучних, степових видів та створення відділу рідкісних та зникаю­чих рослин, в якому буде зібрано більшість місцевих чер­вонокнижних видів.

 

Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Путівник. 2003 р