ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ В ОБ'ЄКТАХ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

УДК 58.087:502.6/504.54(477.53)

Дзюбаненко A.C., Оніпко B.B. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна

Важливі досягнення в області інтродукції і селекції декоративних рослин відкрила широкі можливості для ведення ландшафтного будівництва. їх широке використання дозволяє покращити не тільки культурне обличчя ландшафту населених міст, парків, а й збагатити фітодизайн шкільного подвір'я [2]. Один із визначальних шляхів поліпшення стану озеленення школи є оптимізація видового складу насаджень на основі інтродукції нових швидкорослих, декоративних, середовищетворних, толерантних до антропогенних впливів видів і форм рослин із врахуванням їхніх біологічних і екологічних властивостей в умовах місця зростання та з урахуванням освітньо-виховних цілей загальноосвітньої школи. Місцезростання цих рослин може бути використаним в різних видах квіткового оформлення шкільного подвір'я: масивах, групах, квіткових угрупуваннях в поєднанні з елементами регулярного стилю оформлення: клумбах, рабатках, гірках тощо [1].

Підготовка майбутніх вчителів біології передбачає вивчення видового складу декоративних і дикорослих трав'янистих та деревних рослин, біоморфології, особливостей вегетативного та насіннєвого розмноження, ознайомлення з систематикою, географією та походженням квітково-декоративних рослин. Студенти вивчають курси, що сприяють становленню вчителя біології, поглиблюють ботанічні знання, одержані при вивченні фундаментальних дисциплін. Фахівці даного профілю займаються розробкою та реалізацією проектів по декоративному оформленню шкільного подвір'я, квітників, організацією догляду за об'єктами ландшафтного озеленення, консультаційною діяльністю з питань фітодизайну.

Полтавський ботанічний сад існує при педагогічному закладі як парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, де зберігається генетичний фонд аборигенних інтродукованих рослин, який є базою для поглиблення, конкретизації знань з біології, перевірки теоретичних положень на практиці, розвитку естетичного смаку, набуття вмінь та навичок догляду за рослинами, організації та проведення дослідів майбутніми вчителями біології. Ботанічний сад постійно поповнюється новим перспективним матеріалом рослинних колекцій з 1 використанням досвіду інтродукції та акліматизації рослин, які можуть бути використані в ! озелененні пришкільних територій та парках навчальних закладів. Колекційно-експозиційні ділянки ботанічного саду е об'єктами декоративного оформлення і несуть інформацію про унікальність, багатий флористичний склад, екологічну цінність нових сучасних видів, форм та різновидів декоративних рослин.

Одним із декоративних елементів експозиційної зони є кам'яниста гірка, закладена в З 2004 році на площі 0,018 га. Організована неподалік природної водойми гірка чітко ! вимальовується на газоні партерної частини. На порівняно невеликій площі розміщується близько 80 видів рослин (табл.). При будівництві кам'янистої гірки ми ставили за мету забезпечити її декоративність з ранньої весни до пізньої осені. Підбір рослин здійснювався за двома принципами: екологічним та декоративним. Тому поруч із інтродукованими рослинами висаджували представників культурної флори. У нішах гірки зростають невеликими групками ефемери - Adonis, Veronica, Viola, ефемероїдні геофіти - Muscari, Crocus, Scilla, Ornithogallum, Galanthus, Tulipa, Colchicum, Anemone, Brunnera. Пізніше висаджуються декоративні однолітники ксерофіти - Portulaca grandiflora, Alyssum maritimum Desv., Eschscholzia californica Cham., Xeranthemum annuum L, Briza maxima, Phacelia campanularia L, Heiichrysum bracteatum L. На південній частині гірки культивуються рослини посушливих місць - Festuca, Duchesnea, Salvia, Scutellaria, Dianthus.

Таблиця

Рід

Екогрупа

Висота, см

Вико­ристан­ня

Забарвлення квітки

Період цвітіння, місяць

Muscari

світлолюбиві, тіневитривалі, ксерофіт, мезофіт

0,10-0,20

П, ПА

синє

4-5

Scilla

тіневитривалі, мезофіт

0,10-0,20

Г, ПА

синє

3-4

Tulipa

світлолюбиві, ксерофіт, мезоф

0,15-0,40

ПА,СД

жовте, червоне, помаранчеве

3-5

Ver?nica

світлолюбиві, тіневитри­валі, ксерофіт, мезофіт

0,05-0,13

ПА.СД

фіолетове, біле, рожеве

3-6

Adonis

світлолюбиві, тіневитривалі, мезофіт

0,15-0,30

ДС, ПА

жовте

4-5

Crocus

світлолюбиві, ксерофіт

0,10-0,20

ПА, П

фіолетове

4-5

Galanthus

світлолюбиві, тіневитривалі, мезофіт

0,10-0,15

П

біле

2-3

Viola

світлолюбиві, тіневитривалі, мезофіт

0,15-0,30

П

блакитне, жовте, синє

4-5 1

Myosotis

світлолюбиві, тіневитривалі, ксерофіт

0,20-0,50

ПА, Г

блакитне

4-6

Iris

світлолюбиві, мезофіт

0,10-0,50

ПА,СД

фіолетове, жовте, блакит

5-6

Polygonatum

тіневитривалі, мезофіт

0,20-0,50

П

біле

5-6

Bergenia

світлолюбиві, гігрофіт

0,25-0,40

MA, H

рожеве

4-5

Vinca

світлолюбиві, тіневитривалі, мезофіт

0,10-0,15

H, ПА

синє

4-5

Salvia

світлолюбиві, мезофіт

0,20-0,30

ПА

блакитне, рожеве

5-7

Sedum

світлолюбиві, ксерофіт

0,10-0,30

с,сд

рожеве, біле, червоне

6-10 І

Sempervirum

світлолюбиві, ксерофіт

0,20-0,30

с,сд

рожеве, червоне

6-8

Duchesnea

ксерофіт, світлолюбиві

0,10-0,15

с,сд

біле

5-6

Alyssum

світлолюбиві, ксерофіт

0,15-0,20

с,сд

біле

6-9 і

Xeranthemum

світлолюбиві, ксерофіт

0,20-0,50

с,сд

біле, рожеве

6-8 !

Thymus

світлолюбиві, ксерофіт

0,15-0,20

с,сд

рожеве

3-8

Умовні позначення: П - підлісок, Г - газон, С - схили, ПА - природний альпінарій, МА - міні-альпінарій, СД - степові ділянки, Н - низини

Ефектно на схилах гірки виглядають подушковидними заростями представники роду Sedum L, Semperervivum L. у міні-єконішах, які розташовані у впадинах гірки поблизу водойми, виразно проявляються Polygonatum odoratum Mili., Phavaroides arundinacea var. picta L, Bergenia crassifolia L, Pharagmites atistralis Cav. Trin., iris pumita L, Iris pineticola Klok.,

Brunnera macrophylla L.

Представники декоративно-листяних вражають різноманітністю забарвлення і форми листків в різні пори року. Серед них низькорослі чагарники Cotoneasier, Juniperus ;напівкущики Santolina, трав’янисті Ajuga, Artemisia.

Відслідковуючи в процесі спостережень інтенсивність зростання рослинного різноманіття гірки та прояв його декоративності, ми брали до уваги їх практичне застосування в закладах освіти у межах Полтавського регіону. Такі відомості про рослини, як висота, вибір ділянки, період цвітіння, використання стануть в нагоді при створенні пейзажних експозицій в різного роду шкільних садово-паркових композиціях. Використовуючи навіть невеликий набір рослин різних екогруп, знаючи їх прояв варіабельності ознак щодо розміру, забарвлення листків, квіток, можна урізноманітнити художньо-декоративне оформлення гірки, яка надасть особливого естетичного та привабливого вигляду будь-якому парку, саду, шкільному подвір'ю.

Створення кам'янистої гірки в ландшафтах парків різних навчальних установ, садів є необхідним атрибутом пропаганди біорізноманіття, що вирішує комплекс завдань еколого-просвітницького, виховного та навчально-пізнавального характеру. Таким чином, майбутній вчитель біології може ознайомитися з видовим складом декоративних і дикорослих інтродукованих рослин та їх біоморфологію, ботаніко-географічними особливостями та основами інтродукції рослин, оранжуванням композицій, фітодизайном.

1. Альпінарий / За ред. А. Н. Менкова. - Прага: Артия, 1989. - 223

2. Бойко С. А. Досвід створення кам'янистої гірки та її роль у формуванні екологічної культури учнів // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнар. наук.-практичної конференції / За ред. М.В. Гриньової. - Полтава:Друкарська майстерня, 2010. - С.232-233.

Дзюбаненко А. С., Оніпко В. В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ В ОБ'ЄКТАХ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Розглядаються можливості застосування інтродукованих видів при створенні кам'янистої гірки та її значення в еколого-просвітницький, виховній та навчально-пізнавальній діяльності майбутніх вчителів біології.